ДДКОМ Клиенти

 

 1. СОРАВИА Македонија

 2. ЕСП - Едукативен центар

 3. ОРАИА ЛЛЦ, Македонија

 4. ЕУРОМАК Брокер АД Скопје

 5. Фонд за Води на Република Македонија

 6. Судски извршител Алберто Ребула, Скопје

 7. СОНК - Синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија

 8. Македонско женско лоби

 9. Адвокатска канцеларија „АНТЕВСКИ“

 10. ГОРЕЊСКО Фриго, дооел Скопје

 11. МАКСВИС, Туристичка агенција

 12. ПЕДИМЕДИКА, Педијатриска ординација - Штип

 13. СОЛТЕК, Центар за сончеви технологии при Факултет за елетротехника информатички технологии, Скопје

 14. АУТОИНСТРУМЕНТ,Скопје

 15. БИ-МА Логистика, Штип

 16. ХИДРОМОНТИНГ ДОО, Скопје

 17. ВОРВАГ Фарма, Македонија

 18. МТВ Шоп, Скопје

 19. Интерпроект Инженеринг, Скопје

 20. Манера-Комерц, Скпоје

 21. МАКАМТРАНС, Асоцијација на независни транспортери на РМ